• (0262)606-01-70

ADLİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ


Adli Bilişimde verilerin güvenli olarak incelenmesi, korunması ve kurtarılması sağlanır.

VERİ KURTARMA

Fiziksel ya da yazılımsal olarak silinmiş, kaydedilmiş ve kaybolmuş verilerin geri getirilmesi, Adli İmaj alınarak sağlanır.

VERİ İMHA ETME

Saklanmasına gerek kalmayan verilerin güvenli ve kalıcı bir biçimde imha edilmesi sağlanır.

VERİ SAKLAMA

Verinin doğru şekilde, gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik dikkate alınarak güvenle muhafazası sağlanır.

VERİ DÖNÜŞTÜRME

Veriler, orijinal biçimleri çeşitli nedenlerden dolayı birbirinden farklı olması durumunda veri dönüştürme ile veriler uygun biçimlere getirilir.

ŞİFRELEME

Şifreleme, veri güvenliğinin temel yapı taşıdır. Bilgisayar sistemlerindeki hassas verilerin korunmasını sağlar.

ŞİFRE ÇÖZME

İncelenmek istenen şifreleri dosyaların tekniklerle şifreleri çözülerek erişimi sağlanır.

HAKKIMIZDA

KORUDATA, bilişim ve teknoloji dünyasında büyük bir ihtiyaç olan siber olaylara müdahale, bilişim suistimali incelemesi, veri inceleme ve analiz hizmetlerini müşterilerine uluslararası standartlarda sunmak amacıyla kurulmuştur.

KORUDATA, siber olaylara müdahale, bilişim suistimali incelemesi, veri inceleme ve analiz hizmetleri alanında müşterisinin ihtiyacını karşılayan anahtar teslim projeler sunmaktadır. Bu kapsamda; ihtiyaç analizi, projelendirme, ürün ve sistem tedariki ve kurulumu, adli bilişim ve veri kurtarma laboratuvarı kurulumu, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çözümleri sunarken kendisine verilen işi daima planlanan zamanda,tam ve eksiksiz olarak teslim etme ve müşterisinin güvenini her şeyin üzerinde tutma prensibiyle çalışmaktadır.
ADLİ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

ADLİ BİLİŞİM İNCELEME

Mahkemeye intikal etmiş bir olayla ilgili olarak, olayda ele geçirilmiş ve el konulmuş olan bilişim cihazlarının incelenmesi isteğiyle ilgili olarak bu cihazlara yönelik kriminalistik prensiplerin uygulanmasıdır. Devamını Oku...

SIZMA TESTİ

Belirlenen bilişim sistemlerindeki mantık hataları ve zafiyetleri tespit ederek, söz konusu güvenlik açıklıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla, “yetkili” kişiler tarafından ve “yasal” olarak gerçekleştirilen güvenlik testleridir. Devamını Oku...

BİLİRKİŞİ RAPORU

Adli dava veya hukuki uyuşmazlık konuları hakkında özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirlendikten sonra kurum, kuruluş kişi/kişiler tarafınca Bilirkişinin uzman görüşüne başvurulmaktadır. Devamını Oku...

VERİ İNCELEME

Adli bilişim uzmanları tarafından, İnternet kullanım geçmişi, yazışmalar, indirilen ve kurulan programlar, kaybolan veriler, kopyalanan veriler, bilgisayarda şimdiye kadar takılan tüm usb sürücüler, silinen resimler, belgeler, datalar, sözcük işleme belgeleri, görüntüler ve diğer dosyalar gibi belirli Devamını Oku...

VERİ KURTARMA

Veri kurtarma ya da Data kurtarma , bilgisayar , cep telefonu , notebook gibi ikincil depolama araçlarında bir veriye ulaşılamaması halinde bu veriyi kurtarma işlemidir.Yani kaybolmuş bir bilgiye tekrardan ulaşabiliyor. Devamını Oku...

VERİ SİLME

Kurumların gizli tutması gereken önemli bilgiler (personel bilgileri, kurum politikaları, AR-GE çalışmaları, kredi kartı numaraları, vb. ) günümüzde bilgisayarlar, sunucu ve depolama ünitelerinde sayısal olarak saklanmaktadır. Devamını Oku...

KURUMSAL SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

KORUDATA; gerek mevcut BT altyapınızda, gerekse yeni oluşturulacak BT altyapınızda uygulama ve veri kullanımını kolaylaştıracak, sunucularınızdan maksimum verim ve performans almanızı sağlayacak çözümler üretir. Böylece işletme maliyetlerinizde ciddi bir tasarruf sağlarsınız.

Olası bir felaketin en az kayıpla atlatılabilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanabilmesi risk yönetiminin en önemli unsurlarındandır. BT sistemlerini iç ve dış tehditlere, öngörülemeyen kesintilere, doğal afetlere karşı koruyabilmeniz ve her duruma hazırlıklı olabilmeniz için deneyimli ve eğitimli kadromuz, teknolojik çözüm önerileriyle hizmete hazırdır.

BT yatırımlarının önemli bir kısmını veri yönetimi, kullanımı ve depolanması oluşturur. Teknolojiler ne kadar değişirse değişsin, ne kadar gelişirse gelişsin BT yöneticilerinin yüksek performans, ileri düzeyde güvenlik, sahip olma maliyetinin düşüklüğü, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim ve sorunsuz entegrasyon beklentileri değişmez.

Korudata firmanızın kullandığı uygulamalar için yüksek performansa sahip, beklentilerinizi karşılayacak, enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak, kolay ölçeklenebilirliğe sahip, iş sürekliliği olan, bakım tasarrufu ve kolay yönetebilirlik sağlayacak sunucu çözümlerini size özel olarak hazırlar.

KORUDATA ; firmanız çalışanlarının gereksinimi olan masa üstü veya taşınabilir sistemleri fiyat, performans, kapasite, genişleme kapasitesi, program uygunluğu, ekran çözünürlüğü gibi bir çok noktadan analiz ederek en uygun sistemleri size özel olarak hazırlar.


Firmanızın Network alt yapısı LAN, WLAN, LOAD BALANCING teknolojilerine uyumlu, yönetimi, tasarımı, entegrasyonu ile kurumsal bir işleyişe sahip olmalıdır. Network altyapınız üretilen bilginin paylaşılmasında, yeniden kullanılmasında ve korunmasında kritik bir öneme sahiptir. Erişimin kesintisiz olması çalışmalarınızda verimliliği arttıracaktır.

Bulut (Cloud) teknolojisinden ilk yatırım maliyeti olmadan faydalanmaya başlayabilir, bu teknolojinin sağladığı hız, verim, esnek hareket edebilme ve ölçeklenebilme gibi olanaklardan hemen faydalanarak rekabette avantaj sağlayabilirsiniz.KORUDATA iş sürekliliği çözüm önerileri ile bu riskleri bertaraf etmenize ve avantaja dönüştürmenize katkıda bulunacaktır. İş sürekliliğinin temelini, firmanızın kurumsal politikaları ile birlikte oluşturmuş olduğu standartları, prosedürleri ve yasal yükümlülükleri oluşturur. Sistemin tasarımı, uygulaması, destek ve bakımı bu temellere göre yapılandırılır.

KORUDATA hızla değişen ve gelişen BT tekolojileri ile birlikte değişen terminolojiyi de takip eder. Megabyte, gigabyte gibi terimlerin günümüzde yerini terabyte, petabyte, exabyte terimlerine bırakması bu değişimin başlıca göstergesidir. KORUDATA bu değişimi izlerken firmanızın veri depolama ihtiyacını belirleyerek verimlilik, sürdürebilirlik, performans ve güvenlik odaklı çözümleri sunar.

KORUDATA; yazılım alanında öncü olan Microsoft teknolojilerinin konumlandırılması, kurulumu ve konfigürasyonu firmanıza özel olarak hazırlar, rekabette avantaj yakalamanıza ve başarıya daha hızlı ulaşmanıza katkı sağlar.

KORUDATA; firmanızın iştigal konusuna özel yazılım geliştirir, mevcut yazılımlarınızı iş akışınızı ve iş yapınızı analiz ederek size uygun duruma dönüştürür.


Bilgi güvenliği konusunda sisteminizi bilinen iç ve dış tehditlere karşı, olması gereken standartlarda korumanız gerekir. Sisteminizin durumunu inceletmek ve bu standartları oluşturmak için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

İŞ ORTAKLARIMIZ