• (0262)606-01-70

Firmanızın Network alt yapısı LAN, WLAN, LOAD BALANCING teknolojilerine uyumlu, yönetimi, tasarımı, entegrasyonu ile kurumsal bir işleyişe sahip olmalıdır. Network altyapınız üretilen bilginin paylaşılmasında, yeniden kullanılmasında ve korunmasında kritik bir öneme sahiptir. Erişimin kesintisiz olması çalışmalarınızda verimliliği arttıracaktır. Aynı zamanda altyapınızın esnekliği sizin iş hızınızla uyumlu olarak bilgiye daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Network ağınız ne kadar iyi yönetilirse performansınız da o kadar daha iyi olacaktır.

Firmanızın farklı mekanlarda hizmet veren ofisleri olabilir. Bu durumda bulut teknolojileri ile uygulamalarınız merkezileşecek, mobil cihazlarınızın erişimi artacak, çoğalan bant genişliği daha akıllı geniş alan ağı çözümlerini gerektirecektir.

Farklı mekanlarda yer alan ofisleriniz arasında veri-ses-görüntü iletişimi, uygulama paylaşımı, çoklu uygulama desteği, yeni uygulamaların entegrasyonu gibi yüksek veri ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarınızı KORUDATA geniş alan ağ çözümleri ile karşılayacaktır.

KORUDATA, firmanızın altyapısını ve yerel ağ topolojilerini analiz ederek yeni çözümleri projelendirir ve hayata geçirir. Böylece farklı teknolojilerin giderek daha fazla bir arada kullanılması sonucunda ortaya çıkacak olan güvenlik ve yönetim ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

KORUDATA; kablosuz alan ağı, hızlı ve kolay kurulum ile kablolama maliyetlerinden kurtulmanızı ve daha kolay ölçekleme ile daha fazla üretkenlik sağlamanız için çözüm hazırlar. Küçük bir ağ şebekesinden kampüs ağlarına kadar, tek veya çok merkezli birden fazla kablosuz ağ güvenilir yedeklemeli altyapı, uygun donanım, kimlik tabanlı doğrulama, filtreleme, şifreleme gibi işlemler KORUDATA tarafından çözümlenir.

KORUDATA çok sayıda sunucu ve işlemcinin yer aldığı, yüksek veri yoğunluğuna sahip ortamlarda bağlantıların optimize edilmesini ve yük dengelemesinin yapılanmasını organize ederek servislerin daha yüksek performans ortamında, hızlı ve kesintisiz çalışmasını sağlar. Böylelikle bant genişliğini daha verimli kullanırken, sunucu kullanım oranları yükselir. Yeni donanım gereksinimlerinizi minimum düzeye indirirken uygulama ve kullanıcı performanslarını artırır, otomatik yedekleme ile sunucu kaynaklı kesintiler ortadan kalkar.

KORUDATA; doğru tasarım, uygulama kalitesinin yüksek olması, kapsamlı bakım ve testlerin yapısal kablolamanın işleyişinde başlıca unsurlar olduğunu bilerek teknolojik altyapı yatırımlarının en pahallısı olan Yapısal Kablolama ve Altyapı yatırımlarında uçtan uca çözümler sunar.

Network yönetimi ve raporlama yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla tüm veri iletişim hareketleri, güncellemeler, güvenlik açıkları, her türlü sanal tehdit ve saldırılar kurumsal sistem güvenliğinin bir parçasıdır. KORUDATA tüm altyapının tek bir merkezden izlenmesi ve yönetilmesi konusunda firmanıza uygun çözümler üretir.