• (0262)606-01-70

VERİ DEPOLAMA VE VERİ YÖNETİMİ

KORUDATA hızla değişen ve gelişen BT tekolojileri ile birlikte değişen terminolojiyi de takip eder. Megabyte, gigabyte gibi terimlerin günümüzde yerini terabyte, petabyte, exabyte terimlerine bırakması bu değişimin başlıca göstergesidir. KORUDATA bu değişimi izlerken firmanızın veri depolama ihtiyacını belirleyerek verimlilik, sürdürebilirlik, performans ve güvenlik odaklı çözümleri sunar.

VERİ YEDEKLEME/KURTARMA (BACKUP&RECOVERY)

Yasal zorunluklar veya firmanızın iç işleyişi verilerin belli zamanlarda yedeklerinin alınmasını gerektirir. Her geçen gün artan veri miktarının yedekleme işleminde sıkıntılar yaratması kaçınılmazdır. Doğal afetler, güvenlik açığı, kullanıcı hataları vb. gibi nedenlerle veri kaybına uğramak da mümkündür. Buradan yola çıkan KORUDATA, firmanızın var olan yedekleme ve kurtarma sistemini inceleyip analiz ettikten sonra ihtiyaçlarınıza göre yeni bir yedekleme ve kurtarma planlaması yaparak gerekirse altyapının yeniden tasarlanıp kurulmasını sağlar. Böylelikle verilerinizin tekilleştirilmesi, sıkıştırılması, çoğaltılması, performans artışı ve ihtiyaca uygun bant genişliği sağlanmış olur.

VERİ ARŞİVLEME

Firmanızın her bir departmanı uyguladıkları farklı iş uygulamaları sonucunda sürekli veri üretir. Her bir veri aynı oranda etkin olmamakla birlikte BT ekipleri tüm verilerin yönetimini ve bakımını yapmak zorundadırlar. Bu nedenle tarihi geçen veya belirli bir süre saklanması gereken verilerin arşivlenmesi gerekir. KORUDATA, veri analizlerinizi yaparak beklentilerinize ve firmanızın yapısına en uygun veri arşivleme çözümlerini hazırlar.