Belirlenen bilişim sistemlerindeki mantık hataları ve zafiyetleri tespit ederek, söz konusu güvenlik açıklıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla, “yetkili” kişiler tarafından ve “yasal” olarak gerçekleştirilen güvenlik testleridir. Sızma testi çalışmalarındaki asıl amaç, zafiyeti tespit etmekten öte ilgili zafiyeti sisteme zarar vermeyecek şekilde istismar etmek ve yetkili erişimler elde etmektir.

Penetrasyon testi, bir sisteme, ağa, ekipmana ya da başka bir tesise yapılan saldırıların, sistemin ya da "hedefin" gerçek bir saldırıya ne kadar savunmasız olduğunu kanıtlamak amacıyla yapılan saldırı simülasyonudur.” (Henry, 2012)

Sızma testleri, genellikle sunucuları, uç noktaları, web uygulamaları, kablosuz ağları, ağ cihazlarını, mobil cihazları ve diğer potansiyel maruz kalma noktalarını sistematik olarak tehlikeye düşürmek için elle veya otomatik teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilir.

Ulusal ve uluslararası metadolojiler temel alınarak gerçekleştirilen sızma testleri, aşağıda yer alan 3 ana yöntem kullanılarak testler uygulanır.

  • Black Box: Bu yaklaşımda, başlangıçta güvenlik testi yapılacak sistemle ilgili bir bilgi yoktur. amamen bilinmeyen bir sistem ile ilgili bilgi toplanacak ve testler yapılacaktır. Bu yöntemde test ekibinin sistem ile ilgili bilgi düzeyi hiç olmadığından, yanlışlıkla sisteme zarar verme ihtimalleri de yüksektir. Bilgi toplama safhası oldukça zaman alır. Süre bakımından en uzun süren yaklaşım tarzıdır.
  • Gray Box: Bu yaklaşımda, sistem ile ilgili bilgiler mevcuttur. Örneğin; IP adres listesi, sunucu sistem ile ilgili versiyon bilgisi vb. Bilgiler güvenlik testi yapacak ekibe önceden sağlanır. Black Box yaklaşımına göre daha kısa zaman alır. Kontrolü ve testi istenen IP adresleri belli olduğundan sistemin, istem dışı zarar görme ihtimali de azalmış olur.
  • White Box: Beyaz kutu olarak ifade edilen bu yaklaşımda, güvenlik testi ekibi, sistemin kendisi ve arka planda çalışan ilave teknolojiler hakkında tam bilgi sahibidir. Black Box tekniğine göre kurum ve firmaya daha büyük fayda sağlar. Hata ve zafiyetleri bulmak kolaylaşacağından bunlara tedbir alınma süresi de azalacaktır. Sistemin zarar görme riski çok azdır ve maliyet olarak da en az maliyetli olandır.
Neden Sızma Testi Yaptırmalıyız?

Sahip olduğunuz bilişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerinin üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması proaktif güvenliğin ilk adımlarındandır. Çünkü siz ne kadar güvenliğe dikkat ederseniz edin saldırganların, sistemi istismar etmek için kullanacağı tekniklerin sınırı yoktur. Hayal gücü ve bilgi seviyelerine göre ihtimaller değişmektedir. Bir şeylerin gözünüzden kaçma ihtimali vardır. Bu sebeplerden dolayı hackerlara yem olmadan kendi güvenliğinizi Beyaz şapkalı hackerlara test ettirmeniz yararınıza olacaktır. Ek olarak PCI, HIPAA gibi standartlar da Pentest yaptırmayı zorunlu kılmaktadır. Son zamanlarda ise KVKK Pentest zorunluluğu ile de firmalar sızma testi hizmetieri almaya başlamıştır.