• (0262)606-01-70

Her geçen gün gelişen ve karmaşık bir yapıya dönüşen iş dünyası yeni yeni riskleri de beraberinde taşımaktadır. Bu riskler kısa sürede büyük maddi kayıplarla beraber kurumsallığa zarar verecek kayıpları da beraberinde getirmektedir.

KORUDATA iş sürekliliği çözüm önerileri ile bu riskleri bertaraf etmenize ve avantaja dönüştürmenize katkıda bulunacaktır. İş sürekliliğinin temelini, firmanızın kurumsal politikaları ile birlikte oluşturmuş olduğu standartları, prosedürleri ve yasal yükümlülükleri oluşturur. Sistemin tasarımı, uygulaması, destek ve bakımı bu temellere göre yapılandırılır.

KORUDATA iş sürekliliği çözümlerinde planlama, tasarım, uygulama ve yönetimi bir paket halinde sunarken mevzuat uyumluluğu, standartların belirlenmesi, metodolojinin oluşturulması, etki analizi, test süreci, kullanılabilirlik ve veri korumasını bir bütün halinde değerlendirir.

Bir ürün veya teknoloji olmayan İş Sürekliliği işinizi etkileyebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmanız ve bu durumlarda önceden planlandığı şekilde hareket etmenizdir.