• (0262)606-01-70

BT yatırımlarının önemli bir kısmını veri yönetimi, kullanımı ve depolanması oluşturur. Teknolojiler ne kadar değişirse değişsin, ne kadar gelişirse gelişsin BT yöneticilerinin yüksek performans, ileri düzeyde güvenlik, sahip olma maliyetinin düşüklüğü, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim ve sorunsuz entegrasyon beklentileri değişmez.

Korudata tüm bunları göz önüne alarak global üreticilerin teknolojilerini an be an izler ve bunları analiz ederek firmanızın ihtiyacına uygun çözümleri sunar.