• (0262)606-01-70

ADLİ BİLİŞİM

Mahkemeye intikal etmiş bir olayla ilgili olarak, olayda ele geçirilmiş ve el konulmuş olan bilişim cihazlarının incelenmesi isteğiyle ilgili olarak bu cihazlara yönelik kriminalistik prensiplerin uygulanmasıdır.

Elde edilen bilişim cihazlarının her biri sayısal delil niteliğindedir. El konulan sabit disk, CD, DVD, disket, usb disk, flash disk, cep telefonu, dijital kamera, fotoğraf makinesi,PDA, GPS,Pocket PC vs gibi üzerinde veri depolama özelliği olan cihazlarda bulunma potansiyeli olan bilgiler adli bilişim süreci ile hukuksal nitelikli raporlama ile mahkemeye sunulur.

Bilişim Suçu : Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış

Dijital Veri Elde Edilmesi

İlk Olay yeri güvenliği ve müdahalesi, muhtemel delil nesnelerinin toplanması, nakledilmesi, verilerin incelenmek için birebir kopyalanmasıdır.

Dijital Veri Tanımlama

Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, Teknik araştırmanın yapılarak, muhtemel suç unsurlarının bulundukları dijital ortamdan dışarı çıkarılmasıdır.

Dijital Veri Analizi

Kesin delil niteliği taşıyacak suç unsurlarının analiz edilmesi ve değişmemiş geçerliliğinin sağlanmasıdır.

Adli Raporlama

Adli merciler için, saptanan bulguların dokümantasyonun ve sunumunun yapılmasıdır.