Bulut (Cloud), verilerinizin ve işlem gücünüzün bir makina ile sınırlanmadığı veri barındırma ve işleme sistemidir.

Bulut (Cloud), verilerinizin ve işlem gücünüzün bir makina ile sınırlanmadığı veri barındırma ve işleme sistemidir. Verileriniz tek bir sunucu yerine bir sunucu çiftliği içerisinde barınır ve çalışır. Böylece hem sunucuda oluşabilecek teknik arızalarda kesinti yaşanmaz, hem de anlık olarak sunucu çiftliğinin kaynaklarından yararlandığınız payda değiştirilebilir. Bulut sistemi esnek bir ücretlendirme modelini ve ihtiyaca göre belirlenebilen bir hosting hizmetini mümkün kılar.

Bulut (Cloud) platformu üzerinde bulunan toplam bir kaynakta çalışan yapı; Özel Bulut (Private Cloud) çözümü ile firmanıza özel olarak yapılandırılan donanım kaynakları üzerinde çalışır.

İş uygulamalarınızı yaptığınız sistemi bulut, altyapı gerekliliklerine uygun olarak çalıştırır böylece çalışmalarınıza kesintisiz ve performans problemi yaşamadan devam edebilirsiniz.

Farklı uygulamalar için farklı bulut bilişim altyapılarıyla çalışarak ihtiyacınız olan hizmeti alarak iş süreçlerinizde katma değer yaratırsınız.

Bulut (Cloud) teknolojisinden ilk yatırım maliyeti olmadan faydalanmaya başlayabilir, bu teknolojinin sağladığı hız, verim, esnek hareket edebilme ve ölçeklenebilme gibi olanaklardan hemen faydalanarak rekabette avantaj sağlayabilirsiniz.