• (0262)606-01-70

BİLİRKİŞİ RAPORU

Adli dava veya hukuki uyuşmazlık konuları hakkında özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirlendikten sonra kurum, kuruluş kişi/kişiler tarafınca Bilirkişinin uzman görüşüne başvurulmaktadır. Yapılan incelemeler doğrultusunda tarafsızca hazırlanan ve CMK'nın 67. maddesinde bulunan hususları içermekte olan mahkemeye sunulan rapora Bilirkişi Raporu denilmektedir. Yazılan bilirkişi raporunda gerekçe belirtmek zorunluluğu bulunmaktadır. Hazırlanan raporun içeriğinde araştırmanın yapıldığı zaman dilimi, incelenen elektronik deliller ve araştırma sonunda ele geçen sonuçlar gibi bilgiler bulunmaktadır. Davanın durumuna göre bilirkişi raporu davada delil niteliği taşıyabilmektedir. Bu yüzden Uzman Bilirkişi görüşüne başvuralan konuda uzman değilse yazılan yanlış rapor sebebiyle bir çok kişi mağdur olabilmektedir. Bilirkişi raporu aynı zamanda bilirkişinin görüşüne mahkemece sözlü olarak açıklanmasına karar verirse bilirkişi açıklamalar tutanağa geçirilip bilirkişinin imzası alınır.

"MADDE 267- (1) Mahkeme, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür."

Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı HUMK 286. maddesinde bulunan hususlarda hakimi bağlamayacağına dair ibare yer almaktadır. Rapordaki görüşe katılmayan hakim, yazılı olan özel ve teknik açıklamalardan,bilirkişi raporunda varılan sonucun yanlış olduğunu takdir edebilecek derecede bilgi sahibi olduğu kanısına varabiliyorsa, böyle bir durumda uzman bilirkişiye yeniden başvurulması gerekmektedir.